Ние сме доволни, когато клиентите ни са доволни

 
 

Общи условия на игра с награди към анкетата на Settle


  • Организатор на играта е Сетъл Груп АС (Settle), компания регистрирана съгласно законодателството на Норвегия, с номер 995073064.
  • Тези общи условия на играта с награди към анкетата на Settle се прилагат заедно с условията и политиката за защита на личните данни на Settle.
  • За да имаш право да участваш в играта, трябва да: (i) попълниш анкетата, като отговориш на всички задължителни въпроси до края на календарния месец и (ii) да попълниш телефонния си номер, регистриран в профила ти в Settle, в предвиденото за това поле в края на анкетата, за да можем да се свържем с теб в случай, че спечелиш.
  • Най-късно 15 дни след края на всеки календарен месец, Settle Group AS ще тегли на случаен принцип, с компютърно генериран случаен жребий, един печелив участник, който ще спечели награда - левовата равностойност на 50 евро. Право на участие в тегленето имат всички участници, изпълнили условията по т.2 , в рамките на календарния месец, предхождащ месеца на тегленето.
  • Наградата на печелившия участник, а именно левовата равностойност на 50 евро, ще бъде изплатена по сметката му в Settle, а той и ще бъде уведомен в приложението на Settle.
  • Settle може да реши да публикува името и евентуално снимката на победителя в профилите си в социалните медии и на блога си.
  • Всеки участник има право и може да спечели само една награда, независимо колко пъти e попълнил анкетата и е изпълнил условията по т.2.
  • Победителят поема задължението да декларира печалбата си и да изплати всички данъчни задължения, които може да възникнат от нея, съобразно данъчното законодателство на страната, в която пребивава.
  • Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни на https://settle.eu/survey-tcs-bg/.
  • Settle Group AS има право по всяко време да промени или прекрати настоящата игра, без да посочва причина за това.