Изпращай и получавай пари от и до 28 страни в ЕС – единственото нужно е мобилен номер.

Избери контакт в чужбина и се увери. Изпращай местна или чуждестранна валута без скрити такси.

Start using Settle today

It takes less than 2 minutes to get on board.

Settle Scan QR to download

Download on App Store Download on Play Store