Свържи карта в Settle.

Така ще можеш да пращаш пари на приятели и роднини и да плащаш в магазини.

 

Start using Settle today

It takes less than 2 minutes to get on board.

Settle Scan QR to download

Download on App Store Download on Play Store