Важно за преводите в лева (BGN)

Изплащането на средства в левове (BGN) ще спре на 22 Септември 2023 в 12:00 GMT+1

Банката, която осъществява изплащания към български банкови сметки в Български левове (BGN), обяви, че спира услугата си. Ние от Settle работим за възможно най-бързата замяна на партньора ни за плащания.

 

Какво трябва да направя?

Изпразнете баланса си в Български левове (BGN), като извършите изплащане преди крайния срок.

Винаги, можете да държите баланс във левове със Settle, но след крайния срок няма да можете да извършвате изплащания към своята българска банкова сметка в левове (BGN), докато намерим нов партньор.

 

Ще продължим да поддържаме изплащания към всички банкови сметки в ЕС, включително българските банкови сметки, но след краен срок такива изплащания ще се извършват в EUR. Вашата банка може да начисли такси за това и да извърши валутен обмен от евро (EUR) към лева (BGN).

За повече информация разгледайте тази статия от страницата ни за помощ.

Start using Settle today

It takes less than 2 minutes to get on board.

Settle Scan QR to download

Download on App Store Download on Play Store