Χρήσιμο Υλικό

Κτίσε σχέσεις εμπιστοσύνης και αύξησε τις πωλήσεις ενημερώνοντας το κοινό σου ότι αποδέχεσαι πληρωμές με Settle.

Οδηγός μορφοποίησης

Ακολούθησε τις οδηγίες μας όταν χρησιμοποιείς τα λογότυπα, τα κουμπιά ή τα σήματα αποδοχής.

  • Μην αλλάζεις τα παρεχόμενα αρχεία (χρώματα, γωνία κ.λπ.).
  • Το λογότυπο του Settle έχει δύο στοιχεία: το σύμβολο και το λεκτικό σήμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείς το πλήρες λογότυπο. Ωστόσο, οι περιορισμοί σε σχήμα ή χώρο ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση του συμβόλου ή του λεκτικού σήματος.
  • Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος γύρω από το master logo είναι ίσος με το μισό πλάτος του X (20px).
  • Το ελάχιστο ύψος του λογότυπου είναι 2,5 mm για εκτύπωση και 27px για οθόνες.

Χρήσιμο Υλικό

Ακολούθησε τις οδηγίες μας όταν χρησιμοποιείς τα λογότυπα, τα κουμπιά ή τα σήματα αποδοχής.

Τα λογότυπά μας

Χρησιμοποίησε τα λογότυπά μας στην κεντρική σου σελίδα για
 να ενημερώνεις τους πελάτες σου ότι αποδέχεσαι πληρωμές μέσω Settle.


εφαρμογή σε ανοικτό φόντο


εφαρμογή σε σκούρο φόντο

εφαρμογή όταν η αντίθεση είναι κατάλληλη


εφαρμογή όταν είναι μόνο μαύρο

Λεκτικά σήματα


εφαρμογή σε ανοικτό φόντο

εφαρμογή όταν η αντίθεση είναι κατάλληλη

εφαρμογή όταν είναι μόνο μαύρο

Εικονίδια


εφαρμογή σε ανοικτό φόντο

εφαρμογή όταν η αντίθεση είναι κατάλληλη

Κουμπιά

Χρησιμοποίησε τα κουμπιά Settle στην ιστοσελίδα σου κατά τη διαδικασία του checkout.

Αυτοκόλλητα αποδοχής

Χρησιμοποίησε τα αυτοκόλλητα Settle στην επιχείρησή σου για να δείχνεις στους πελάτες ότι αποδέχεσε πληρωμές με Settle.

Προσαρμοσμένα σήματα αποδοχής

Τα προσαρμοσμένα σήματα αποδοχής είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σου (Settle for Business). Μπορείς να κατεβάσεις μια πινακίδα με το όνομα της επιχείρησης στο Settle ή τον κώδικα QR της επιχείρησής στο Settle, μεταβαίνοντας στα μενού “Settle by Name” και “Settle by QR”, αντίστοιχα.

Sample poster
sample QR code

Απόσπασμα των κατευθυντήριων γραμμών για το εμπορικό μας σήμα

Master Logo

Το λογότυπο του Settle έχει δύο στοιχεία: το σύμβολο και το λεκτικό σήμα.

Τα παρεχόμενα αρχεία των λογότυπων μας δεν πρέπει να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων, της γωνίας ή της σχέσης μεταξύ των στοιχείων.

Το λεκτικό σήμα Settle μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, χωρίς το σύμβολο.

Παρόλο που το Settle και το σύμβολο του αποτελούν σήματα κατατεθέν, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται το εμπορικό σήμα ™ ή το σύμβολο ® στις επικοινωνίες, εκτός εάν το Settle το ζητήσει ρητά.

Ελεύθερος χώρος

Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος για το master logo είναι ίσος με το μισό πλάτος του X.

Ελάχιστο μέγεθος

Το ελάχιστο ύψος του λογότυπου είναι 2,5 mm για εκτύπωση και 7px για οθόνες.

Το λεκτικό σήμα

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιείς το πλήρες λογότυπο. Αυτό που περιλαμβάνει τόσο το σύμβολο όσο και το λεκτικό σήμα.

Περιορισμοί στο σχήμα ή στο χώρο ενδέχεται να απαιτούν μόνο τη χρήση του λεκτικού σήματος Settle, όπως σε μικρές πινακίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κ.τ.λ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσεις το λεκτρικό σήματος ξεχωριστά από το σύμβολο. Ωστόσο, το σύμβολο θα πρέπει να εμφανίζεται σε κοντινή απόσταση, όποτε είναι δυνατόν.

Ελεύθερος χώρος

Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος για το λεκτικό σήμα Settle είναι ισοδύναμος με το ύψος του S στο λεκτικό σήμα Settle.

Ελάχιστο μέγεθος

Το ελάχιστο ύψος του λογότυπου είναι 2,5mm για εκτύπωση και 7px για οθόνες.

Το σύμβολο

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιείς το πλήρες λογότυπο. Αυτό που περιλαμβάνει τόσο το σύμβολο όσο και το λεκτικό σήμα.

Περιορισμοί στο σχήμα ή στο χώρο ενδέχεται να απαιτούν μόνο τη χρήση του λεκτικού σήματος Settle, όπως σε μικρές πινακίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κ.τ.λ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσεις το λεκτρικό σήματος ξεχωριστά από το σύμβολο. Ωστόσο, το σύμβολο θα πρέπει να εμφανίζεται σε κοντινή απόσταση, όποτε είναι δυνατόν.

Ελεύθερος χώρος

Όταν το σύμβολο χρησιμοποιείται μόνο του, πρέπει να υπάρχει επαρκής λευκός χώρος.

Ο ελεύθερος χώρος και στις δύο πλευρές του συμβόλου εντός του σχήματος πρέπει να είναι ίσος με το μισό πλάτος του συμβόλου.

Ελάχιστο μέγεθος

Το ελάχιστο ύψος του συμβόλου είναι 5mm για εκτύπωση και 15px για οθόνες.