Ресурси

Увеличи продажбите си със Settle. Информирай клиентите си, че приемаш Settle като разплащателен метод.


Брандиране

Моля, използвай нашите упътвания за употреба на лога, бутони и обозначителни маркировки.

  • Не променяй зададените файлове (цветове, ъгли, т.н.).
  • Логото на Settle се състои от два компонента: нотния символ и дума. По подразбиране трябва да се използва цялото лого. При ограничения в размера думата и символа могат да се използват самостоятелно.
  • Минималното свободно пространство около главното логото е равно на половината от ширината на X (20px).
  • Минималната височина на логото е  2.5mm за печат и  27px дигитално позициониране.

Свали файловете от тук

Моля, използвай нашите упътвания за употреба на лога, бутони и обозначителни маркировки.

Лога

                             Сложи логото ни на своя сайт, за да информираш клиентите си, че приемаш Settle.

използвай на светъл фон

използвай на тъмен фон

при подходящ контраст

използвай на тъмна медия

Логотип

използвай на светъл фон

използвай при подходящ контраст

използвай на тъмна медия

Иконки

използвай на светъл фон

при подходящ контраст

Бутони

                                            Използвай бутоните на Settle в твоя сайт на check-out страницата. 

Обозначителни маркировки

Изпозлвай стикеритe в своя магазин, за да информираш клиентите си, че приемаш плащания Settle.

Персонализирани обозначителни маркировки.

Персонализираните обозначителни знаци са достъпни в твоя Settle for Business акаунт. Можеш да свалиш постер с твоето Settle търговско име или Settle търговски QR код, достъпни в менютата “Settle by name” и “Settle by QR”.

примерен плакат
примерен QR код

Част от нашите бранд упътвания

Главно лого

Логото на Settle се състои от два компонента: нотния символ и дума. 

Предоставените лого файлове не трябва да се променят по никакъв начин, включително цветове, ъгли и съотношение между елементите. 

Логотипът на Settle може да се използва самостоятелно без нотния символ.

Въпреки че Settle и нотния символ са регистрирана търговска марка на Settle, няма нужда да се изпозлва допълнителния търговски символ или ®, освен ако не е изискано изрично от Settle. 

Свободно пространство

Минималното свободно пространство за главното лого е равно на половината е равно на половината от ширината на X.

Минимални размери

Минималната височина на логото е  2.5mm за принт  и 7px за дигитално позициониране.

Лого

По подразбиране трябва да се използва цялостното лого. Това е комбинацията, включваща символ и дума.

При ограничения в размер и пространство на уебсайт, социална мрежа, медия ностиел или печат, думата може да се използва самостоятелно от символа. В подобни случай е доспустимо да се използват отделно, но когато е възможно нотния символ трябва да присъства. 

Чисто пространство

Минималното чисто пространство за главната дума Settle е равно на височината на S в логото. 

Минимален размер

Минималният размер на логото е 2.5mm за принт и 7px за дигитални носители.

Монограмен символ

По подразбиране трябва да се използва цялостното лого. Това е комбинацията, включваща символ и дума.

При ограничения в размер и пространство на уебсайт, социална мрежа, медия ностиел или печат, думата може да се използва самостоятелно от символа. В подобни случай е доспустимо да се използват отделно, но когато е възможно нотния символ трябва да присъства. 

Чисто пространство

Когато се използва изолиран монограмния символ след да бъде върху подходящо бяло пространство.

Пространството от двете страни на символа в съдържащата го форма трябва да бъде равно на половината от ширината на символа.

Минимален размер

Минималният размер на логото е5mm за принт и 15px за дигитални носители.