Политиката за поверителност на Сетъл

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 22 февруари 2021 г.

 1. Политиката за поверителност на 

  Сетъл Груп АС

  Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 22 февруари 2021 г.

  1. Въведение

  Това е политиката за поверителност („Политика за поверителност“) за Сетъл Груп АС (Settle Group AS), рег. № 995073064, Апотекергата 10, 0180 Осло, Норвегия, дружество, действащо като администратор на данни. Ние сме в съответствие с всички действащи закони и разпоредби, приложими по отношение обработването на данни, включително Регламент на ЕС 2016/679 („ОРЗД”) и норвежкия Закон за личните данни и всякакви други закони или разпоредби, въвеждащи или допълващи гореизложеното („Закони за поверителност на данните”).

  Когато се позоваваме на „Сетъл“, „ние“ или „нас“ в тази Политика за поверителност, имаме предвид дружество Сетъл Груп АС, което администрира информацията, която събираме, използваме, разкриваме, предаваме, съхраняваме, запазваме или по друг начин обработваме, когато Вие (независимо дали сте физическо или юридическо лице): 

  1. откривате сметка чрез платформа за мобилни разплащания на  Сетъл („Услуга“),
  2. осъществявате достъп до нашите уебсайтове – settle.eu или всякакви сайтове, хоствани под тези домейни („Уебсайт“),
  3. осъществявате достъп до връзки на трети страни в нашата Услуга или Уебсайт, или
  4. ни предоставяте изрично съгласие да използваме Вашите лични данни за маркетингови и всякакви други посочени цели.

  (i) – (iv) заедно също така наричани „Услуги“.

  Настоящата Политика за поверителност е приложима по отношение на използването от Ваша страна на нашите Услуги и обхваща информацията, събрана във връзка с достъпа и използването на нашите Услуги. 

  За да използвате нашите Услуги, ние трябва да получаваме, съхраняваме, обработваме и използваме Вашата лична информация. Ето защо е важно да прочетете тази Политика за поверителност преди да използвате някоя от Услугите.

  Вашата поверителност е важна за нас, както и прозрачността относно начина, по който събираме, използваме и споделяме информация за Вас. Тази политика има за цел да Ви помогне да разберете как се използва, съхранява и управлява Вашата информация. Ние събираме определена информация за физически лица, за да предоставяме на Вас и на другите Услуги и поддръжка за тези услуги. Тези физически лица могат да включват клиенти, доставчици, делови взаимоотношения, служители и други хора, с които Сетъл има връзка или с които може да се наложи да установи контакт. Типът информация, която събираме, може да се различава в зависимост от държавата, от която имате достъп до нашите Услуги. Освен това, можете да изберете да ни предоставяте информация доброволно. Тази политика описва как тези лични данни се събират, обработват и съхраняват, за да отговарят на стандартите за защита на данните на дружеството и да са в съответствие със закона.  

  Тази Политика за поверителност обяснява:

  • Каква информация събираме за Вас;
  • Какво е правното основание на такова събиране;
  • Как събираме Вашата информация;
  • Как използваме Вашата информация;
  • Как споделяме Вашата информация;
  • Колко дълго съхраняваме Вашата информация;
  • Съхранение и сигурност на Вашата информация;
  • Бисквитки и инструменти за анализ на данни, които използваме;
  • Вашите права;
  • Международно предаване на данни;
  • Промени в настоящата Политика за поверителност;
  • Вашето право на жалба;
  • Данни за контакт;
  1. Какво обхваща тази политика

  За целите на Закона за защита на личните данни Сетъл  Груп АС е „администратор на данни“ на Вашата информация.

  Ние събираме информацията, която предоставяте, когато заявявате или се регистрирате за Услугата, преминавате през нашия процес за удостоверяване на самоличността и сметката, удостоверявате във Вашата сметка, комуникирате с нас, отговаряте на нашите въпроси или по друг начин използвате Услугите, в това число посещавате нашия Уебсайт.

  Тази Политика за поверителност обяснява Вашите възможности за избор за това как използваме информацията за Вас за маркетингови и други цели. Вашият избор включва: как можете да възразите срещу определена употреба на информация за Вас и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация. 

  Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, няма да имате достъп или да използвате нашите Услуги или да взаимодействате с други аспекти на нашата дейност.

  Включили сме конкретни обяснения и примери в тази Политика за поверителност, за да Ви помогнем да разберете по-добре кога и как работим с Вашите данни и Вашия избор по отношение на приложимото използване и споделяне на данни.

  1. Правно основание за обработване 

  Ние събираме и обработваме информация за Вас само когато имаме правно основание за това съгласно Законите за защита на данните, по-специално член 6 от ОРЗД. Правното основание зависи от Услугите, които използвате, и от начина, по който ги използвате. Ние събираме и използваме Вашата информация само когато:

  • ни е нужна, за да Ви предоставим Услугите, включително да извършим Услугата, да предоставяме поддръжка на клиенти, персонализирани функции и да защитаваме Вашата безопасност и сигурност, тази на другите потребители и нашите Услуги
  • ни е нужна за изпълнение на легитимен интерес (над който не стоят Вашите интереси за защита на данните), който може да включва проучване и развитие, да предлагаме и популяризираме Услугите и да защитаваме нашите законни права и интереси, 
  • Вие ни давате съгласието си да го правим за конкретна цел, или
  • трябва да обработим Вашите данни, за да спазим законово задължение.

  Ако сте се съгласили да използваме информацията за Вас с конкретна цел, имате право да промените решението си по всяко време, но това няма да засегне вече извършено обработване. Когато използваме Вашата информация, защото ние или трета страна имаме законен интерес да го направим, вие имате право да възразите срещу това ползване, въпреки че в някои случаи това може да означава повече да не използвате Услугите.

  1. Каква информация събираме и източници

  Ние събираме информация за Вас, когато ни я предоставяте и когато други източници ни я предоставят, както е описано по-долу. Тази информация ни е необходима, за да Ви предоставим Услугата и да ни позволи да се съобразим с приложимите разпоредби, включително, но не само, законодателството срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и данъчното законодателство. Без нея няма да можем да Ви предоставим исканата Услуга. 

   1. Информация, която ни предоставяте

  Ние събираме информация за Вас, когато използвате нашата услуга или я предоставяте по друг начин директно на нас. Информацията, която събираме от Вас, включва:

  • Информация за сметката и профила, която ни предоставяте, когато се регистрирате или използвате нашите Услуги, като: 
   • Информация за идентификация. Минималната информация за функциониране на Услугата е: Вашето име и фамилия, телефонен номер, идентификационни данни за удостоверяване (например информация, която използвате, за да влезете в сметката си), IP адрес, когато заявявате или откривате сметка или други Услуги и финансова информация, като например, банкова сметка или номер на платежна карта. Събираме определени данни за плащане и фактуриране, когато се регистрирате за Услуга. 
   • Информация за трансакция. Когато използвате нашата услуга, за да извършвате, приемате, заявявате или записвате плащания, ние събираме информация за това кога и къде се извършват трансакциите, имената на страните по трансакциите, описание на трансакциите, сумите за плащане или превод, информация за плащане и доставяне, устройствата и методите на плащане, използвани за извършване на трансакциите.
  • Информация, която предоставяте за подобряване на Вашето преживяване
   • Можете да изберете да ни предоставите допълнителна информация, за да получите по-добро потребителско изживяване при използване на нашите Услуги. Тази информация обаче не е задължителна и не е необходима за функционирането на Услугата. Тази допълнителна информация ще бъде обработена с Ваше съгласие и/или за да Ви предоставим Услугите, които заявявате, и може да включва Вашия адрес или профилна снимка.
   • Съдържание, което предоставяте чрез нашите Уебсайтове. Ние събираме друго съдържание, което изпращате на нашия Уебсайт, включително имейл, предоставен при абониране за бюлетина и друга лична информация, предоставена доброволно, след получаване на отделни съгласия.
   • Информация, която предоставяте чрез нашите канали за поддръжка. Услугите включват и поддръжка на клиенти, където можете да изберете да изпратите информация относно проблем, който имате с  дадена Услуга. 
   • Информация, която предоставяте чрез услугата за изпращане на съобщения в самото приложение с други потребители на Услугата.
  • Информация, която събираме автоматично, когато използвате Услугите или Уебсайта. Ние събираме информация за Вас, когато използвате нашата Услуга, разглеждате нашите Уебсайтове или извършвате действия в рамките на Услугите.
   • Вашето използване на Услугата. Ние следим определена информация за Вас, когато посещавате и взаимодействате с нашата услуга. Тази информация включва функциите, които използвате и как взаимодействате с други потребители на Услугата. 
   • Информация за устройството и връзката. Ние автоматично събираме информация за Вас и устройствата, които използвате за достъп до Услугите, като например: Вашия компютър, мобилен телефон или таблет, включително Вашия модел хардуер, марка на хардуер, операционна система и версия, както и информация за взаимодействието на устройството с нашата услуга, за да осъществим  нашия законен интерес, по-специално:
    • да предоставяме, подобряваме, развиваме и защитаваме нашето съдържание, Услуга и други Услуги,
    • да персонализирате нашия Уебсайт и други услуги за Вас,
    • да използваме трети страни за проверка на валидността на номера на сметката и номера на картата, които сте предоставили, с цел установяване и предотвратяване на измами, и
    • за наблюдение на сметки с цел предотвратяване, разследване и/или докладване на потенциални финансови престъпления, невярно представяне, инциденти, свързани със сигурността или престъпления, в съответствие с Законите за поверителността на данните и други приложими закони и разпоредби.
   • Информация за ползване. Информация за това как използвате нашата услуга, включително часа, в който сте осъществили достъп, информация за „влизане“ и „излизане“, тип и език на браузъра, държава и настройка на езика на Вашето устройство, адрес на интернет протокол („IP“), име на домейн на Вашия доставчик на интернет услуги, други атрибути за Вашия браузър и данни за начина, по който взаимодействате с нашите услуги.
   • Информация за геолокация. Местоположението на Вашето устройство и местоположението на Вашия мрежов доставчик. Можете да деактивирате събирането на информация за местоположението, като промените предпочитанията на Вашето мобилно устройство или деинсталирате Услугата от Вашето устройство.
   1. Информация, която получаваме от други източници

  Ние събираме информация от други източници и я комбинираме с информацията, която събираме от Вас. Не контролираме, не наблюдаваме или не носим отговорност за това как трети лица (предоставящи Вашата информация) обработват Вашите лични данни и всяко искане за информация относно разкриването на Вашата лична информация към нас трябва да бъде насочено към такива трети страни.

  Информацията, която събираме за Вас от трети страни, включва:

  • Други потребители на Услугата. Други потребители на нашата услуга могат да предоставят информация за Вас, когато подават съдържание чрез Услугата. Например, някой може да Ви посочи като получател на плащане. Също така, получаваме Вашия телефонен номер от други потребители на Услугата, когато те го предоставят, за да Ви поканим да се присъедините към Услугите. 
  • Удостоверяване на самоличността. Информация от услуги за проверка на трети страни (напр. агенции за кредитна информация, агенции за удостоверяване на самоличността (ако ни упълномощите да го направим) и чрез дружества, които предоставят анализ на трети страни (вж. точка „Бисквитки и анализ на данни“), кредитни бюра, финансови институции, доставчици на мейлинг листове и други публично достъпни източници. При някои обстоятелства, когато това е законно, тази информация може да включва информация за документи за самоличност, издадени от съответната държава. Правим тази проверка за удостоверяване на самоличността с цел противодействие на изпирането на пари, удостоверяване на самоличността и разкриването и предотвратяването на измами.
  • Обща информация. При спазване на поверителността на данните и други приложими закони, можем да получим отчети за справки от публичните регистри, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашата платформа и нейните потребители. Можем да използваме Вашата информация, включително Вашето пълно име, ЕГН/ЛНЧ, адрес и дата на раждане, за да получим такива отчети.
  • Кредит, нормативно съответствие и измама. Можем да събираме информация за Вас от трети страни във връзка с всяко кредитно разследване, кредитоспособност, процес на удостоверяване на самоличността или сметката, откриване на измами, или процедура по събиране, или, както е разрешено по друг начин, или се изисква от приложимото законодателство, това включва, без ограничение, получаване и обмен на информация за сметка или кредитна информация, с която и да е агенция за кредитна информация,или кредитно бюро, когато това е законосъобразно.
  • Други услуги, които свързвате с Вашата сметка. Можете да разрешите нашата Услуга да осъществява достъп и да показва информация от услуга на трета страна в интерфейса на Услугата. Възможно е да разрешите нашите Услуги да синхронизират списък с контакти от Вашия телефон, така че да можете да превеждате пари на тези контакти в рамките на Услугата и/или да ги поканите да използват нашата Услуга. Информацията, която получаваме, когато свързвате или интегрирате нашата Услуга с услуга на трета страна, зависи от настройките, разрешенията и Политиката за поверителност, контролирани от тази услуга на трети страни. Винаги трябва да проверявате настройките за поверителност и известията в тези услуги на трети страни, за да разберете какви данни могат да ни бъдат разкрити или споделени с нашите Услуги.
  • Упълномощени партньори на Сетъл Груп АС. Ние работим с мрежа от партньори по целия свят, които предоставят консултации, внедряване, обучение и други услуги около нашата Услуга. Някои от тези партньори също ни помагат да предлагаме на пазара и популяризираме нашите Услуги, генерираме потенциални клиенти за нас и препродаваме нашата Услуга. Получаваме информация от тези партньори, като например информация за плащане, информация за плащане и технически контакти, име на дружеството, какви продукти сте закупили, информация за оценка, която сте предоставили, какви събития сте посетили и от коя държава сте.
  • Други партньори. Получаваме информация за Вас и Вашите дейности от партньори трети страни, като партньори за рекламни и пазарни проучвания, които ни предоставят информация за Вашия интерес към и ангажираност по отношение на нашите услуги и онлайн реклами.
  1. Как използваме събраната информация

  Ние събираме информация за Вас, когато поискате да се ангажирате с нашите услуги за различни цели въз основа на различни причини. Например, част от информацията, която събираме от Вас, ни е необходима, за да можем да я използваме, за да Ви доставим Услугите, понякога сме задължени съгласно закона и законовите разпоредби да събираме и обработваме тази информация за Вас, а в други случаи смятаме, че нашите законни икономически интереси включват събиране и обработване на тази информация, като се вземат предвид Вашите права като субект на лични данни.

  Начинът, по който използваме информацията, която събираме, зависи от услугите, които използвате, как ги използвате и от всички предпочитания, които сте ни съобщили, които също се отнасят до маркетинговите и ПР цели и нашите търговски дейности. По-долу са посочени конкретните цели, за които използваме информацията, която събираме за Вас.

  Използваме информацията за Вас за редица цели:

   1. Предоставяне на нашите услуги
  • Обработване или записване на платежни операции, или парични преводи и предоставяне по друг начин на Услугата и функциите, които сте избрали да използвате. Тази информация ни е необходима, за да изпълним задълженията си. Без тази информация не бихме могли да предоставим услугите, поискани от Вас. Информацията, необходима по тези причини, включва:
   • Идентификационна информация,
   • Информация за трансакция
   • Информация за контакт
  • Показване на история на трансакциите, или разпределяне на пари за определена цел. Ще предоставим информация относно историята на Вашите трансакции, включително, месечни извлечения по сметката. Следователно, трябва да събираме и обработваме тази информация, за да изпълним задълженията си.
  • За да персонализираме Вашето преживяване. За маркетингови цели можем да използваме Вашия имейл домейн, за да установим Вашата принадлежност към определена организация или индустрия, за да персонализираме съдържанието и опита, които получавате на нашия уебсайт. 
  • Предоставяне, поддържане и подобряване на нашите Услуги. Нашите законни икономически интереси предвиждат да продължаваме да поддържаме нашата Услуга и други Услуги, предлагани на физически лица, за да продължим да управляваме нашата дейност.
  • Обслужване на клиенти. Използваме Вашата информация за разрешаване на технически проблеми, с които се сблъсквате, за да отговорим на Вашите искания за съдействие, да анализираме отчети за сривове, да отстраним неизправности и подобрим Услугата и другите Услуги. Когато ни дадете разрешение за това, споделяме Вашата информация с цел да отговорим на искания, свързани с поддръжка. 
   1. Подобряване и развитие на нашите Услуги
  • За проучване и развитие. Винаги търсим начини да направим нашата Услуга и други Услуги по-интелигентни, по-бързи, сигурни, интегрирани и полезни за Вас. Използваме колективни знания за това как хората използват нашите Услуги и обратна връзка, предоставена директно на нас, за отстраняване на неизправности и за идентифициране на тенденции, използване, модели на дейност и области за интеграция и подобряване на Услугите. Например, тестваме и анализираме определени нови функции с някои потребители, преди да разгърнем функцията за всички потребители.
  • Разработване на нови продукти и услуги. Нашите законни икономически интереси предвиждат да продължим да подобряваме нашата Услуга и да създаваме нови Услуги, за да развиваме и разрастваме нашата дейност.
  • Предоставяне на исканата от Вас информация и поддръжка, включително: технически известия, предупреждения за нарушаване на сигурността, съобщения за поддръжка и административни съобщения, включително за разрешаване на спорове, събиране на такси и предоставяне на помощ при проблеми с нашите Услуги или сметката Ви в нашата Услуга. Трябва да комуникираме с Вас, за да изпълним нашите собствени задължения, или да отговорим на Вашите искания и се нуждаем от Вашата информация, за да Ви идентифицираме и отговорим на отправените от Вас искания по отношение на предоставяните услуги от Сетъл Груп АС.Ако не предоставите тази информация, ние няма да можем да изпълним задълженията си или да отговорим на Вашите искания.
  • Подобряване, персонализиране и улесняване на използването на нашите услуги. 
  • Оценка, проследяване и анализ на тенденции и употреба във връзка с Вашето използване или изпълнението на нашите Услуги. Искаме да разберем как се използват настоящите Услуги, за да развием и подобрим нашите продукти в нашите законни интереси. За да гарантираме, че нашите легитимни икономически интереси, стремящи се да предоставят последователна, сигурна и непрекъсната услуга, са постигнати, трябва да извършим определени анализи за работата на нашите Услуги.
  • Разработване и създаване на продукти. Ние можем да обработваме автоматично информацията, която ни предоставяте, информацията, която събираме от използването на нашите Услуги от Ваша страна и информацията, която получаваме от трети страни, за да подобрим нашата Услуга и други Услуги и да разработим нови продукти. Информацията, която използваме, ще ни помогне да разберем какво е важно за нашите потребители и как можем да създадем по-добри Услуги.
   1. Да комуникираме с Вас за Услугата и нашите дейности
  • Изпращане на информация, която смятаме, че може да Ви бъде полезна, или която сте поискали от нас относно нашите Услуги. Изпращаме Ви информация за Услугите, които използвате, защото имаме законен интерес да го направим. Ще Ви изпращаме известия относно промоционална информация само когато имаме Вашето съгласие за това.
  • Провеждане на анкети и събиране на обратна връзка за нашите Услуги. Правим това, за да осъществяваме законните си интереси, за да разберем дали Услугите са Ви полезни и да оценим ефективността на всякакви актуализации, които предоставяме.
  • Използваме Вашата информация за контакт за изпращане на съобщения във връзка с трансакции чрез sms или имейл и в рамките на Услугата, включително потвърждаване на Вашите покупки, въпроси и заявки, предоставяне на клиентска поддръжка и изпращане на технически известия, актуализации, предупреждения за нарушаване на сигурността и административни съобщения. В зависимост от Вашите настройки, ние Ви изпращаме известия по имейл, когато Вие или други взаимодействате в Услугата, например, когато сте посочени като получател на плащане. Ние, също така, предоставяме персонализирани съобщения, въз основа на Вашата активност и взаимодействия с нас. Например, определени действия, които предприемате в Услугата, могат автоматично да задействат SMS предложение за трета страна да изтегли Услугата, за да получи изпратеното от Вас плащане. Също така, Ви изпращаме съобщения, докато разучавате определена функция в Услугата, за да Ви помогнем да придобиете повече опит в използването на тази услуга. Тези комуникации са част от Услугата и в повечето случаи не можете да се откажете от тях. Ако е налице отказ, ще намерите тази опция в самата комуникация или в настройките на Вашата сметка.
   1. Защита на нашата услуга и поддържане на надеждна среда
  • Удостоверяване на самоличността. Ние се ангажираме с профилиране и автоматизирано обработване, както директно, така и чрез използването на услуги на трети страни за удостоверяване на самоличността, за да удостоверим Вашата самоличност (за да можем да потвърдим, че сте този, който казвате, че сте). Представихме повече информация за това по-горе и по какъв начин това Ви засяга. Ако не можем да Ви идентифицираме, възможно е да не успеем да Ви предоставим Услугите. Таз проверка за удостоверяване на самоличността ще се основава на информацията, която ни предоставяте, и резултатите, които получаваме от услугите на трети страни по удостоверяване на самоличност (която се ограничава до резултата от проверката).
  • Разкриване и предотвратяване на измами и престъпления. За целите, посочени по-горе, разработихме процеси, за да проверим дали нашата Услуга не се използва за измамни цели. Ще разгледаме информацията, която предоставяте за достъп до нашата платформа, информацията, която предоставяте за подобряване на Вашето преживяване, информация, която автоматично събираме от използването на нашите Услуги от Ваша страна, и информация, която събираме от други източници, за да намалим потенциални или действителни измами. Редовно проверяваме дали нашите процеси са актуални и се прилагат последователно и достоверно, за да гарантираме, че можем да Ви предоставим Услугите и че те са безопасни за използване. Ако основателно вярваме, че потенциално извършвате финансово престъпление, включително измама, може да не сме в състояние да Ви предоставим Услугите.
  • За правата на нашите клиенти или Вашите клиенти (ако е приложимо), сигурността или целостта на нашите Услуги. Правим това според изискванията на закона и имаме законен интерес да предотвратим злоупотребата с нашите Услуги за измамни дейности.
  • Прилагане на приложими споразумения или политики, когато е необходимо, за да изпълним задълженията си.
  • Спазване на съответствие с всички приложими закони или разпоредби или в отговор на законни запитвания за информация от правителството или чрез съдебен процес. Правим това според изискванията на закона.
  • Установяване на контакт с Вас за разрешаване на спорове, събиране на такси и предоставяне на съдействие при нашите Услуги. Ние обработваме тази информация предвид нашия законен интерес да Ви предоставим нашите Услуги, за да оценим адекватното изпълнение на нашия договор с Вас и да спазваме приложимите закони.
  • За безопасност и сигурност. Използваме информация за Вас и Вашето използване на Услугите, за да проверяваме сметки и активност, да наблюдаваме подозрителна или измамна дейност и да идентифицираме нарушения на правилата на Услугата.
  • За да защитим нашите законни икономически интереси и законни права. Когато се изисква от закона или когато считаме, че е необходимо да защитим нашите законни права, интереси и интересите на другите, използваме информация за Вас във връзка със съдебни искове, нормативно съответствие, регулаторни и одиторски функции и оповестявания във връзка с придобиването , сливането или продажбата на дружество.
   1. Реклама и маркетинг
  • Маркетинг. С Ваше съгласие можем да обработваме автоматично информацията, която ни предоставяте, информацията, която събираме от използването на нашите Услуги от Ваша страна и информацията, която получаваме от трети страни, за да Ви предлагаме нови продукти и услуги, като използваме бисквитки, за да Ви показваме реклами или чрез доставяне на реклами в нашите приложения или на нашите уебсайтове.
  • Да предлагаме, насърчаваме и стимулираме ангажираността с Услугата. Използваме Вашата информация за контакт, за да изпращаме персонализирани съобщения, които според нас са от особен интерес за Вас, по имейл и кръстосано популяризирани на платформи като LinkedIn, Facebook и Google. Тази комуникация е насочена към стимулиране на ангажираността и оптимизиране на това, което получавате от Услугата, включително, информация за нови функции, запитвания за анкети, бюлетини и събития, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Можете да контролирате дали искате да получавате този тип съобщения, както е описано по-долу в „Отказване от съобщения“.

  Ние ще обработваме Вашата информация за тези цели само когато имаме Вашето съгласие за това.

   1. Други видове употреба
  • За всяка друга цел във връзка с функционирането на нашата Услуга или други Услуги, за която периодично сте уведомявани. Ако възнамеряваме да обработваме Вашите лични данни за цели, различни от посочените по-горе, ще Ви предоставим информация преди това обработване и ще получим Вашето съгласие, когато е необходимо.
  • Някои от нашите процеси за това как използваме Вашата информация могат да включват профилиране, автоматизирано обработване и автоматизирани решения. Трябва да направим това, за да изпълним собствените си договорни задължения, да се съобразим с приложимото законодателство (т.е. за целите на предотвратяването на измами или когато добросъвестно вярваме, че имаме законово или регулаторно задължение да го направим), и когато имаме законни икономически интереси да участваме в такова автоматизирано обработване. 
  • С Ваше съгласие. Използваме информация за Вас, когато сте ни дали съгласие да го направим за конкретна цел, която не е посочена по-горе. Например, можем да публикуваме препоръки или популярни клиентски истории за популяризиране на Услугата с Ваше разрешение.
  1. Споделяне на събрана информация 

  Ние правим инструменти за съвместна работа и искаме те да работят добре за Вас. Това означава споделяне на информация чрез Услугата и с определени трети страни. Споделяме информация, която събираме за Вас, по начините, разгледани по-долу, включително във връзка с възможни бизнес трансфери, но не се занимаваме с продажба на информация за Вас на рекламодатели или други трети страни.

  1. Споделяне с други потребители на Услугата
  • С други потребители на нашата услуга, с които взаимодействате чрез използването на нашите услуги. Това е необходимо, за да Ви предоставим нашите Услуги и да изпълним задълженията си, както и имаме законен интерес да го направим. Например, споделяме информация, когато извършвате или приемате плащане или паричен превод, използвайки нашата Услуга.
  1. Споделяне с трети страни

  Споделяме информация с трети страни, които ни помагат да извършваме, предоставяме, подобряваме, интегрираме, персонализираме, поддържаме и предлагаме на пазара нашата Услуга.

  • С трети страни за предоставяне, поддържане и подобряване нашата Услуга и други Услуги, включително доставчици на услуги, които имат достъп до информация за Вас, за да извършват услуги от наше име (напр. предотвратяване на измами, удостоверяване на самоличността и събиране на такси), както и финансови институции, мрежи за разплащания, асоциации на платежни карти, кредитни бюра, партньори, предоставящи услуги от името на Сетъл Груп АС, и други субекти във връзка с Услугите.
  • С трети страни, които провеждат рекламни кампании, или други събития, или дейности във връзка с нашите Услуги, но само при наличието на Вашето изрично съгласие.
  • Доставчици на услуги. Работим с трети страни доставчици на услуги, предоставящи разработване на уебсайтове и приложения, хостинг, поддръжка, архивиране, съхранение, виртуална инфраструктура, обработване на плащания, анализ и други услуги, които може да изискват от тях осъществяване на достъп или използване на информация за Вас. Ако доставчикът на услуги трябва да получи достъп до информация за Вас, за да извършва услуги от наше име, той го прави съгласно указание от наша страна, включително спазвайки политики и процедури, предназначени да защитят Вашата информация.
  • Упълномощени партньори на Сетъл Груп АС. Работим с трети страни, които предоставят консултации, продажби, поддръжка и технически услуги, за да доставят и внедрят клиентски решения около Услугите. Можем да споделим Вашата информация с тези трети страни във връзка с техните услуги, като ,например, да съдействаме при фактуриране и събирането, да предоставим локализирана поддръжка и да предоставим персонализации. 
  • Връзки към сайтове на трети страни. Услугите могат да включват връзки, които ви насочват към други уебсайтове или услуги, чиито практики за поверителност могат да се различават от нашите. Вашето използване и всяка информация, която изпращате на някой от тези сайтове на трети страни, се регулира от техните политики за поверителност, а не от настоящата. 
  • С Ваше съгласие. Споделяме информация за Вас с трети страни, когато ни дадете съгласие за това. Например често показваме лични препоръки на доволни клиенти на нашите публични уебсайтове. С Ваше съгласие можем да публикуваме Вашето име заедно с препоръката.
  1. Споделяне със свързани дружества
  • Тъй като имаме законен интерес да го направим, си запазваме правото да разкрием и прехвърлим цялата информация, свързана с Услугите, включително лична информация:
   • На последващ собственик, съсобственик или оператор на една или повече от Услугите; или
   • Във връзка с (включително, без ограничение, по време на преговорите или процеса на комплексна проверка) корпоративно вливане, сливане или преобразуване; продажбата на съществена част от наши акции и/или активи; финансиране, придобиване, продажба или прекратяване на цялата или част от нашата дейност; или друга корпоративна промяна. Ще бъдете уведомени по имейл и/или чрез уведомление на видно място за Услугите, ако се извърши трансакция, както и всички възможности за избор, които може да имате  относно Вашата информация.
  1. Безопасност и спазване на изискванията на закона
  • Ако смятаме, че разкриването е разумно необходимо:
   • (i) за спазване на всички приложими закони, наредби, съдебни процеси или искания от държавни органи (например от данъчни органи, правоприлагащи органи и др.); 
   • (ii) за налагане или спазване на нашите условия или други приложими споразумения или политики; 
   • (iii) за защита на правата или собствеността на нашите клиенти или на сигурността или целостта на нашите Услуги; или 
   • (iv) за  наша защита, за защита на потребителите на нашите Услуги или обществеността от вреда, измама или потенциално забранени или незаконни дейности, или 
   • (v) за да реагираме при спешен случай, за който вярваме, че от нас се изисква да разкрием информация добросъвестно, за да помогнем за предотвратяване на смъртта или сериозна телесно увреждане на което и да е лице. 
  • С Ваше съгласие – например: по Ваше указание или както е описано в момента, в който се съгласите да споделите, или когато разрешите достъп на приложение или уебсайт на трета страна до Вашата информация.
  1. Съхранение и сигурност на събраната информация
  1. Съхранение на информация и сигурност

  Използваме доставчик на хостинг в облак, за да съхраняваме събраната информация и ние, както и доставчикът на хостинг в облак, използваме технически мерки за защита на Вашите данни. Въпреки че прилагаме предпазни мерки, предназначени да защитят Вашата информация, никоя система за сигурност не е непробиваема и поради самото естество на Интернет, не можем да гарантираме, че данните, по време на предаване през интернет, или докато се съхраняват в нашите системи, или по друг начин под нашата грижа, са напълно защитени от проникване от други лица. Ще отговорим на запитвания за това в разумен срок. 

  1. Колко дълго съхраняваме информация
  • Обикновено съхраняваме Вашата информация само доколкото това е разумно необходимо, за да Ви предоставим Услугите или да спазим приложимото законодателство.
  • Колко дълго съхраняваме информацията, която събираме за Вас, зависи от вида на информацията, както е описано по-подробно по-долу. След изтичане този срок или ще изтрием или анонимизираме Вашата информация, или. ако това не е възможно, (например съхранени данни, които сме длъжни да съхраняваме поради изискванията за финансов надзор), тогава ще съхраняваме безопасно Вашата информация и ще я изолираме от всяко по-нататъшна употреба докато не стане възможно нейното  изтриване.
  • Информация за сметка. Ние запазваме информацията за Вашата сметка докато не изтриете сметката си от Услугата. Също така, запазваме част от Вашата информация, която е необходима, за да се съобразим с нашите законови задължения, поради изисквания за финансов надзор, за разрешаване на спорове, за изпълнение на нашите споразумения, за подпомагане на стопански дейности и за да продължим да развиваме и подобряваме нашата Услуга. Когато съхраняваме информация за подобряване и развитие на Услугата, предприемаме стъпки за премахване на информация, която ви идентифицира директно, и я използваме само за разкриване на колективни аналитични данни за използването на нашата Услуга, а не за конкретен анализ на лични особености за Вас.
  • Информация, която споделяте в Услугата. Ако сметката ви е деактивирана или блокирана, част от Вашата информация и съдържанието, което сте предоставили, ще останат, за да позволят на членовете на Вашия екип или други потребители да използват пълноценно Услугата. 
  • Маркетингова информация. Ако сте избрали да получавате маркетингови имейли от нас, ние запазваме информация за Вашите маркетингови предпочитания, освен ако изрично не поискате да изтрием тази информация. Съхраняваме информация, получена от бисквитки и други технологии за проследяване, за разумен период от време от датата на създаване на тази информация.
  1. Вашите права

  Ако пребивавате в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или на територията на Европейския съюз (ЕС), или Вашите дейности, свързани със Услугите, се извършват в ЕИП или ЕС, имате определени възможности за избор и права съгласно Законите за защита на данните, когато става въпрос за Вашата информация. По-долу тези възможности за избор са представени обобщено, как да ги упражнявате и всякакви ограничения. Ние ще отговорим на искания за това в разумен срок и при всичко случаи в рамките на всеки срок, предвиден от Законите за защита на данните. Вие имате право да: 

  • получите достъп до личните ви данни, съхранявани от нас;
  • поискате коригиране или изтриване на личните Ви данни, съхранявани от нас;
  • да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни (като проверяваме или разследваме Вашите притеснения във връзка с тази информация, например);
  • да поискате копие на личните Ви данни в структуриран електронен формат също да бъде предадено на трета страна (преносимост на данни);
  • възразите срещу използването на Вашите лични данни от наша страна (включително за маркетингови цели);
  • поискате изтриване или ограничаване на личните ви данни;
  • възразите срещу дейности по профилиране, основаващи се на собствените ни законни интереси, и
  • възразите единствено срещу автоматизирано обработване.

  Освен това, когато сте дали съгласието си за обработване на лични данни от наша страна, можете да го оттеглите по всяко време.

  По-долу описваме инструментите и процесите за отправяне на тези искания. Можете да упражните някои от възможностите, като влезете в Услугата и използвате настройките, налични в Услугата или във Вашата сметка. Когато Услугата се администрира за Вас от доставчик (вж.„Уведомление до крайните потребители“ по-долу), може да се наложи първо да се свържете с Вашия доставчик, за да съдейства първо за Вашите искания. За всички други искания можете да се свържете с нас, както е посочено в точка „Свържете се с нас“ по-долу, за да поискате съдействие.

  Вашето искане и избор могат да бъдат ограничени в определени случаи: например, ако изпълнението на Ваше искане би разкрило информация за друго лице, или ако поискате да изтриете информация, за която ни е разрешено от закона, или имаме убедителни законни интереси да обработваме. Когато сте поискали да споделяме данни с трети страни, ще трябва да се свържете директно с тези трети страни доставчици на услуги, за да изтриете, или ограничите информацията си по друг начин. Ако имате опасения, за които не е намерено решение, имате право да подадете жалба до орган за защита на данните в държавата, в която живеете, където работите или където смятате, че са нарушени правата ви.

  Нашата Услуга и свързаната с нея документация Ви дават възможност за достъп и актуализиране на определена информация за Вас в рамките на Услугата. Например, можете да получите достъп до информацията за Вашия профил от Вашата сметка в Услугата. Можете да актуализирате информацията за профила си в настройките на профила си и да промените съдържание, което съдържа информация за Вас, като използвате инструментите за редактиране, свързани с това съдържание.

  Нашата Услуга и свързаната с нея документация Ви дават възможност да изтриете определена информация за Вас от платформата. Моля, имайте предвид обаче, че може да се наложи да запазим определена информация с цел водене на отчетност, да извършим трансакции, или да спазим законовите си задължения.

  В някои случаи, можете да поискате от нас да спрем достъпа, съхранението, използването и обработването на Вашата информация по друг начин, когато смятате, че нямаме съответните права за това. Например, ако смятате, че дадена сметка е създадена за Вас без Ваше разрешение или вече не сте активен потребител, можете да поискате да изтрием сметката Ви, както е предвидено в тази политика. В случай че сте ни дали съгласие да използваме Вашата информация за ограничена цел, можете да се свържете с нас, за да оттеглите това съгласие, но това няма да засегне никое обработване, която вече е било извършено по това време. Можете също така да се откажете от използването на Вашата информация за маркетингови цели, като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Когато отправяте такива искания, може да ни е необходимо време, за да проучим и съдействаме за искането ви. Ако има забавяне, или оспорване дали имаме право да продължим да използваме Вашата информация, ще ограничим по-нататъшното използване на Вашата информация, докато искането не бъде уважено или спорът не бъде разрешен, при условие че администраторът не възрази (в приложимите случаи). Ако възразявате срещу това информацията за Вас да бъде споделена с приложение на трета страна, моля, деактивирайте приложението, или се свържете с администратора си да го направи.

  Можете да се откажете от получаването на промоционални съобщения от нас, като използвате линка за отписване във всеки имейл, актуализирате предпочитанията си за имейли в менюто за настройки на Вашата сметка в Услугата, или като се свържете с нас, както е предвидено по-долу, за да премахнете информацията за контакт от нашия списък с промоционални имейли или регистрационна база данни. Може да се наложи да удостоверим Вашата самоличност преди да предоставим достъп, или по друг начин да променим, или коригираме Вашата информация. Дори след като се откажете от получаването на промоционални съобщения от нас, Вие ще продължите да получавате съобщения за трансакции от нас относно нашата Услуга. Можете да се откажете от някои уведомителни съобщения в настройките на сметката си. 

  Преносимост на данните е възможността за получаване на част от Вашата информация във формат, който можете да преместите от един доставчик на услуги при друг (например, когато прехвърлите номера на мобилния си телефон към друг оператор). В зависимост от контекста, това се отнася за част от Вашата информация, но не и за цялата Ваша информация. Ако го поискате, ние ще Ви предоставим електронен файл с основната информация за Вашата сметка.

  1. Бисквитки и анализ на данни

  Ние използваме различни технологии за събиране на информация, когато осъществявате достъп или използвате нашите Услуги, включително поставяне на част от данните, обикновено наричана „бисквитка“, или подобна технология на Вашето устройство и използване на уеб маяци. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на Вашия твърд диск или в паметта на Вашето устройство, когато посещавате уебсайт или преглеждате съобщение. Освен всичко друго, бисквитките поддържат целостта на нашия процес на регистрация, запазват Вашите предпочитания и настройки на сметката и помагат за оценка и компилиране на обобщена статистика за активността на потребителя. Започваме да събираме информация за Вас или от активност на устройства, които използвате, веднага щом използвате нашите Услуги. Използвайки нашите Услуги, ни разрешавате да събираме и използваме Вашата информация от активността на устройства, които ползвате, за да използвате Услугите. За повече информация и за да научите как да блокирате или изтриете бисквитки, използвани в Услугите, моля, вижте по-долу.

  Някои бисквитки, които използваме, продължават само за времето на Вашата уеб сесия или сесия на приложението и изтичат, когато затворите браузъра или излезете от приложението. Други бисквитки се използват, за да Ви запомнят, когато се върнете да използвате Услугите и като такива ще продължат по-дълго.

  Ние използваме бисквитки за:

  • Да запомним, че сте ни посещавали или сте използвали нашите Услуги и преди. Това ни позволява да идентифицираме броя на уникалните посетители, които получаваме, за да можем да осигурим достатъчно капацитет, за да поберем всички наши потребители,
  • Да персонализираме елементи от оформлението и/или съдържанието на нашата Услуга,
  • Да събираме данни за начина, по който взаимодействате с нашите Услуги (например, когато използвате определени функции или теглите материали),
  • Да събираме данни за оценка и подобряване на нашите рекламни кампании, включително изпращане на информация до нашите бизнес партньори,
  • Да позволяваме на нашите бизнес партньори (включително трети страни) да използват тези технологии за проследяване, за да проследяват поведението Ви от наше име на нашата платформа (включително когато използвате множество устройства) и на уебсайтове на партньори,
  • Да даваме възможност на трети страни да събират данни за начина, по който взаимодействате между сайтове извън нашите Услуги, или
  • Да събираме анонимна статистическа информация за това как използвате Уебсайта (включително продължителността на Вашата уеб сесия или сесия на приложението) и местоположението, от което имате достъп до Услугите, за да можем да подобрим Услугите и да научим кои елементи и функции на Услугите са най-популярни при нашите потребители.

  Някои от бисквитките, използвани в Услугите, са поставени от нас, а други са поставени от трети страни, които предоставят услуги от наше име.

  Повечето браузъри за уеб и мобилни устройства са настроени да приемат автоматично бисквитки по подразбиране. Можете обаче да промените настройките на браузъра си, за да предотвратите автоматичното приемане на бисквитки, или да Ви уведомяваме всеки път, когато е поставена бисквитка.

  Моля, имайте предвид обаче, че като блокирате или изтривате бисквитки, използвани в Услугите, може да не успеете да се възползвате напълно от Услугите.

  Също така, събираме информация с помощта на уеб маяци. Уеб маяците са електронни изображения, които могат да се използват в нашите Услуги или имейли. Ние използваме уеб маяци, за да доставяме бисквитки, да проследяваме броя на посещенията на нашия уебсайт, да разбираме използването и ефективността на кампанията и да определяме дали даден имейл е бил отварян и дали по него са предприети действия.

  Можем да използваме трети страни доставчици на услуги, за да предоставяме метрични данни на сайта и други услуги за анализ. Тези трети страни могат да използват бисквитки, уеб маяци и други технологии за събиране на информация, като Вашия IP адрес, идентификатори, свързани с Вашето устройство, други приложения на Вашето устройство, браузърите, които използвате за достъп до нашите услуги, прегледани уеб страници, време, прекарано на уеб страници, щракнати линкове и информация за конвертиране (например сключени сделки). Тази информация може да се използва от Сетъл и от трети страни доставчици на услуги от името на Сетъл, за да анализират и проследят използването на нашите Услуги, да определят популярността на определено съдържание и да разберат по-добре как използвате нашите Услуги. Доставчиците на услуги на трети страни, които ангажираме, са обвързани със задължения за поверителност и други ограничения по отношение на тяхното използване и събиране на Вашата информация.

  Настоящата Политика за поверителност не е приложима по отношение на и не носим отговорност за бисквитки на трети страни, уеб маяци или други технологии за проследяване, които са предмет на политиките за поверителност на тези трети страни. За повече информация Ви препоръчваме да проверите политиките за поверителност на тези трети страни, за да научите за техните практики за поверителност. 

  Примери за нашите трети страни доставчици на услуги, които помагат за предоставянето на нашите услуги или за свързване с нашите услуги, включват:

  • Google Analytics. Използваме Google Analytics, за да разберем как се представят нашите Услуги и как ги използвате. За да научите повече за това как Google обработва Вашите данни, моля, посетете https://www.google.com/policies/privacy/. 
  • Facebook. Използваме Facebook, за да рекламираме и предлагаме на пазара нашите услуги и да даваме възможност на нашите клиенти да предлагат своите услуги. За да научите повече за това как Facebook използва Вашите данни, моля, посетете https://en-gb.facebook.com/help/325807937506242 или влезте във Вашия профил във Facebook и влезте в настройките си. За да разберете повече за рекламата във Facebook, моля, вижте https://www.facebook.com/about/ads .

  Тези трети страни доставчици на услуги използват бисквитки, за да внедрят своите услуги.

  1. Международно предаване на информация, която събираме

  Сетъл Груп АС работи в международен мащаб. Ние събираме информация в целия свят и основно я съхраняваме в ЕИП. Можем да прехвърляме, обработваме и съхраняваме Вашата информация извън Вашата страна на пребиваване, където и ние или нашите трети страни доставчици на услуги осъществяваме дейност с цел да Ви предоставим Услугите. Винаги, когато предаваме Вашата информация, предприемаме стъпки за нейната защита. Изцяло спазваме Законите за поверителност на данните.

  1. Уведомление до крайните потребители

  Нашата Услуга и другите Услуги са предназначени както за лично ползване, така и за използване от търговски предприятия. Когато Услугата се предоставя до Вас чрез доставчик (напр. Вашата банка), този доставчик е администратор на услугата и отговаря за крайните потребители и/или сайтовете за услуги, над които има контрол. Ако случаят е такъв, моля, отправете въпросите си за поверителност на данните към Вашия доставчик, тъй като използването на услугата от Ваша страна е предмет на политиките на този доставчик. Ние не носим отговорност за поверителността или практиките за сигурност на доставчика на администратор, които може да са различни от тази политика.

  1. Промени в политиката за поверителност

  Можем периодично да променяме тази Политика за поверителност. Ще публикуваме всякакви промени в Политиката за поверителност на тази страница и ако промените са значителни, ще направим уведомлението за това по-видно, като го добавим на началните страници на Услугата, екраните за вход или като Ви изпратим уведомление по имейл. Също така ще съхраним предишни версии на тази Политика за поверителност в архив за преглед от Ваша страна. Препоръчваме Ви да прегледате нашата Политика за поверителност, когато използвате Услугите, за да бъдете информирани за нашите информационни практики и начините, по които можете да помогнете за защитата на Вашата поверителност.

  Ако не сте съгласни с каквито и да е промени в настоящата Политика за поверителност, ще трябва да спрете да използвате Услугата или други Услуги и да деактивирате своя сметка(и), както е посочено по-горе.

  1. Оплаквания до местния орган за защита на данните

  Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашето уведомяване или ако смятате, че нашето уведомяване или Законите за поверителност на данните, свързани със защитата на Вашата лична информация, не са били спазени, можете да подадете жалба до нашия отдел „Поверителност“, посочен по-долу, и ние ще отговорим, за да Ви уведомим кой ще се занимава с Вашия въпрос и кога можете да очаквате допълнителен отговор. Можем да поискаме допълнителна информация от Вас относно Вашите притеснения и може да се наложи да ангажираме или да се консултираме с други страни, за да проучим и решим Вашия проблем. Ще съхраняваме Вашето искане и всяко решение в тази връзка.

  Ако Вашето искане или притеснения не са намерили задоволително решение, предоставено от наша страна, можете да се обърнете към местния орган за защита на данните: – Вж. тук

  1. Свържете се с нас

  Сетъл Груп АС е администратор на Вашите данни. Ако имате въпроси или притеснения относно начина, по който се обработва Вашата информация, моля, отправете своето запитване към Сетъл, на посочените данни за контакт:

  Settle Group AS

  Privacy Department

  Apotekergata 10

  0180 Oslo

  Norway

  Eлектронна поща: privacy@settle.eu

 •