Политика за допустимо използване на Settle

Версия 2 – 15.02.2021

 
Законно използване

Физически лица и Търговци

Ограничени браншове

Забранена дейност

Стандарти по отношение на съдържанието

Нарушение на Политиката за допустимо използване

Изменения на Политиката за допустимо използване

Settle е финансова услуга (наричана “Settle” или “Услугата”), предоставяна от Сетъл Груп АС (Settle Group AS), с адрес на управление Апотекергата 10, 0180 Осло, Норвегия, с рег. № 995 073 064, (наричано също ‘’СГ”, “Сетъл Груп”, “ние” или “нас”) , до която има достъп и може да бъде използвана след инсталиране на официалното приложение Settle (наричано “Приложението”) на мобилни устройва, които поддържат такива приложения. Информация за всички функции на Settle, които са налични в момента, можете да получите на www.settle.eu (”Уебсайта”). Имайте предвид, че Settle може да има различни функции и такси в зависимост от юрисдикцията, в която живеете (”Държава на местожителство”) и мястото, на което се намирате, когато използвате Услугата.

Настоящата Политика за допустимо използване на Settle (”Политика за допустимо използване”) определя условията, при които можете да използвате и/или да имате достъп до Услугата. Ако не сте съгласни с настоящата Политика за допустимо използване, трябва да спрете да използвате Услугата.

Настоящата Политика за допустимо използване допълва всяки договор, който сте сключили със Сетъл Груп относно използването на Услугите, като например Лицензионен договор на Сетъл с крайния потребител (”Лицензионен договор с крайния потребител”) с потребители, които са физически лица и Договор на Сетъл за търговци (”Договор за търговци”) с потребители, които са Търговци, или други подобни договори, като той съставлява неразделна част от тях.

Всички термини с главни букви, използвани в настоящата Политика за допустимо използване, и които не са конкретно дефинирани по-долу, имат същото значение, което е описано съответно в Лицензионното споразумение с крайния потребител и Споразумението за търговци.

1. Законно използване

Можете да използвате Settle само за законни цели. Нямате право да използвате Settle:

 • незаконно или с измама, т.е. по какъвто и да е начин, който нарушава законите на Норвегия, законите на Вашата Държава на местожителство или на Държавата на местожителство на всеки получател на нашите Услуги (”Приложимите закони”), или по начин, който кара Settle да нарушава Приложимите нормативни актове;

 • за всичко, което включва злоупотреба, вреда или е в противоречие с нашите Стандарти по отношение на съдържанието или приети насоки за най-добри практики в бранша;

 • по начин, който нарушава или уврежда някоя от нашите компютърни системи, приложения или мрежа, или компютърни системи и мрежи на други лица;

 • по начин, който нарушава правата на дадено лице, включително, но не само права на личността и права на интелектуална собственост; или

 • за неподдържани/забранени бизнеси и трансакции (т. 4.).

2. Физически лица и Търговци

Физическите лица могат да използват Settle, само ако са одобрили Лицензионното споразумение с крайния потребител.

Ако сте юридическо лице или лице, различно от физическо лице, трябва да се съгласите със Споразумението за търговци. Търговците, приемащи плащания чрез Settle, при които за Източник на финансиране са използвани платежни карти (т.е. банкови/кредитни карти), трябва да спазват приложимата Политика на оператора на мрежата за платежни карти. Използването или опит за използване на Settle при неспазване на настоящата точка е съществено нарушение на тази Политика за допустимо използване.

3. Ограничени браншове

Ограничените видове бизнес и браншове, описани в т. 3 (”Ограничени браншове”) са свързани с по-висок риск във връзка с нашата Услуга, законовите и регулаторните изисквания и риск от измама или репутационен риск. Очаква се, че всички Търговци и Потребители, които предоставят, подпомагат, получават плащания или правят плащания към Ограничените браншове, посочени в тази точка, ще подлежат на засилена комплексна проверка и може да не им бъде разрешено да използват нашата Услуга в съответствие с нашето Лицензионно споразумение с крайния потребител и Споразумение за търговци.

По-долу е представен неизчерпателен списък на Ограничените браншове:

 • бизнес с алкохол, включително плащания за продажба на алкохол на клиенти на дребно;

 • услуги, свързани с криптовалути или обмяна на криптовалути;

 • финансови продукти и услуги;

 • хазартни дейности, като лотарии, фентъзи спортни игри с парични награди, игри на късмета с парични награди, продажби на валути в игри от неоторизирани търговци, всякакъв вид плащания за хазарт или хазартен бизнес, всякакъв друг вид бизнес, който по усмотрение на Сетъл Груп е свързан с хазарта.

 • лекарствени продукти, включително биологично-активни добавки, псевдо лекарствени продукти и други продукти с необосновани здравни претенции, които не са одобрени или проверени от приложимия регулаторен орган. Онлайн аптеки, лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и плащания за продажба на лекарствени продукти на клиенти на дребно;

 • тютюневи изделия; и

 • всички други Ограничени браншове, за които Settle счита, че са високорискови.

4. Забранена дейност

По-долу е представен неизчерпателен списък на браншовете и услугите, които не са разрешени от Settle (”Забранена дейност”). Можете да участвате в Забранена дейност само с изричното писмено съгласие на Settle. Ако участвате в Забранена дейност без нашето съгласие, тогава Settle може да предприеме действия в съответствие с приложимото Лицензионно споразумение с крайния потребител и Споразумението за търговци.

Не трябва да използвате Settle, за да участвате в Забранена дейност, която:

 • е свързана с продажба на незаконни наркотици, стероиди, някои контролирани вещества, материали или услуги със сексуална насоченост, боеприпаси, огнестрелни оръжия или определени части от аксесоари, определени оръжия или ножове, регулирани от приложимото законодателство, или други подобни продукти, които представляват риск за безопасността на потребителите;

 • включва съдържание за възрастни, като порнография и друго визуално съдържание, изобразяващо явни сексуални актове, услуги от сексуален характер (предавания чрез уебкамери, чатове на живо, проституция, компаньонство и др.) и заведения със сексуална насоченост (салони за масаж и услуги от сексуален характер, стриптийз клубове, клубове само за мъже със стриптийз);

 • определени контролирани вещества или други продукти като ноотропни вещества, добавки, вещества, които предизвикват подобни ефекти, като незаконни наркотици (кратом, кат и др.);

 • легални продукти от канабис, като продукти, съдържащи канабидиол и всякакви други продукти или услуги, свързани с легалната търговия на марихуана;

 • лекарствени продукти, включително биологично-активни добавки, псевдо лекарствени продукти и други продукти с необосновани здравни претенции, които не са одобрени или проверени от приложимия регулаторен орган. Онлайн аптеки, лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и плащания за продажба на лекарствени продукти на клиенти на дребно;

 • принадлежности за употреба на наркотици, включително оборудване, продукти или материали, предназначени за производство, използване или укриване на наркотици;

 • включва попълване на портфейли на трети лица, използване на платежни услуги, използване на услуги за електронни пари или търговия с валута, инвестиционни услуги или кредитиране на продукти и услуги (тази точка важи само за Търговци);

 • насърчава, промотира, подпомага или дава инструкции на други лица да участват в насилие, расова нетърпимост, финансова експлоатация, престъпление или друга незаконна дейност;

 • представя погрешно Вашата самоличност или принадлежност към някое физическо или юридическо лице;

 • накърнява или нарушава правата на интелектуална собственост или правото на поверителност на трето лице;

 • поддържа пирамидални схеми, матрични програми, други схеми за „бързо забогатяване” или маркетинг на много нива (мултилевъл маркетинг);

 • е свързана с покупки на недвижими имоти, анюитети или лотарийни договори, системи за резервиране на покупки, офшорно банкиране или трансакции за финансиране или рефинансиране на дългове, финансирани от кредитна карта;

 • е свързана с нелегален хазарт;

 • вреди, нарушава или по друг начин е свързана с дейност, която намалява стойността на Услугите, уебсайтовете, компютърните системи или мрежата на Settle;

 • променя, превежда, адаптира, редактира, копира, декомпилира, разглобява или разкрива структурата на софтуер, използван или предоставен от Settle; или

 • оказва влияние върху способността на друго лице да използва Settle.

5. Стандарти по отношение на съдържанието

Настоящите стандарти по отношение на съдържанието (”Стандарти по отношение на съдържанието“) важат за всяко съдържание или материали, за които Вие публикувате съдържание или ги публикувате като използвате Settle (”публикации”).

Публикациите трябва:

 • да бъдат точни;

 • да бъдат искрени (когато изразяват мнения); и

 • да бъдат в съответствие с приложимото законодателство;

Публикациите не трябва:

 • да съдържат материали, които съдържат клевета;

 • да съдържат материали, които са нецензурни, обидни, съдържащи ненавист или целящи подстрекателство;

 • да популяризират порнографски материали;

 • да насърчават насилие;

 • да насърчават дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, недъгавост, сексуална ориентация или възраст;

 • да вредят или да се опитват да навредят на непълнолетни лица по някакъв начин;

 • да нарушават правата на интелектуална собственост на друго лице;

 • да предразполагат към заблуждаване на дадено лице;

 • да нарушават правно задължение към трето лице, като например договорно задължение или задължение за конфиденциалност;

 • да насърчават незаконна дейност;

 • да са обидни, или да съдържат някаква заплаха, да нарушават неприкосновеността на личния живот или да предизвикват раздразнение, неудобство или ненужна тревожност;

 • да предразполагат към предизвикване на тормоз, разстройване, притеснение, тревога или раздразнение на други лица;

 • да се използват с цел представяне за друго лице или лъжовно представяне на Вашата самоличност или връзка с друго лице; или

 • да оставят впечатление, че се отнасят за Settle, ако случаят не е такъв;

6. Нарушение на Политиката за допустимо използване

Ние можем да определяме изцяло по свое усмотрение дали е налице нарушение на настоящата Политика за допустимо използване вследствие на Вашето използване на Услугата.

7. Изменения на Политиката за допустимо използване

Можем да внасяме изменения в настоящата Политика за допустимо използване по всяко време, като внесем изменения в тази страница. Ще бъдете уведомени за промените чрез Приложението Settle. Също така препоръчваме редовно да проверявате нашия Уебсайт за актуализации.